Количка

0 артикула

Категории

Хадо Технология

Дата: 2018-05-23

     Хадо е единствената технология в света, която възстановява износването по време на процеса на триене на металните повърхности. Същността на действие на XADO - технология се изразява в т.нар. процес на ревитализация. А това е именно процес на възстановяване "връщане към живот" на износените детайли. Основата на феномена на ревитализация се състои от набор от физико-химически процес, в резултат нa което триенето намалява, драскотините и чертите се заличават.

 

     XADO ревитализантът не е добавка за масло, а е ПРИСАДКА !!! XADO ревитализантът не променя вискозитета или характеристиките на маслото, а го използва единствено да достигне триещите се детайли.

 

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА НА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

 

 

 
ИЗНОСВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

      Продължителната експлоатация на машините води до физическото износване на техните детайли. Този процес на практика представлява откъсването   на атоми и клъстъри от атоми от металната  повърхност и попадането им в маслената система. Това амортизиране предизвиква намаляване на ефективността на работа на механизма, увеличаване на триенето и постепенното повишаване на разхода на енергия и ресурси. Това впоследствие води до тотално износване и се появява необходимост от цялостно заместване на машината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО НА ПРОЦЕСА НА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

     Процесът на ревитализация започва в областите с най-голямо износване, там  където триенето е най-голямо. Това са места, където цялостта на металната повърхност е нарушена и връзките между атомите на метала са разрушени. Попадайки именно там ХАДО ревитализанта прилепва  като магнит, към металната повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ НА МЕТАЛОКЕРАМИКА

     След старта на задвижване на механизма, енергийният активатор на Хадо ревитализант събира прекомерната топлинна енергия, като  я превръща и пренасочва в доизграждане на кристална структура на металните атоми. Тази нова обвивка се формира върху повърхността на старите износени детайли. Между метала и металокерамичния слой няма рязка граница. ХАДО притежава способността на дифузия, като обработва и преобразува кристалния релеф на метала в дълбочина до 30 микрона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛНО ФОРМИРАНЕ НА НОВОТО ПОКРИТИЕ

     След няколко минути на  действие на процеса ревитализация, металокерамичната основа се формира върху износената повърхност. Благодарение на нея, хлабината в механизма се отстранява. Отделената енергия намалява и съответно нарастването на нова обвивка се прекратява. Едновременно протича дифузия между метала и металокерамичната основа, на практика това е последният етап от процеса на образуване на новата обвивка.

 

 

 

ОБЕКТ НА ДЕМОНСТРАЦИЯ

     Обектът на демонстрация е аксиален лагер, подложен на екстремално натоварване. Лагерът е направен от високолегирана стоманена сплав. В автомобилната промишленост  този материал се използва за направата на детайли, подложени на високо натоварване: карета, бутала, гориво-нагнетателни помпи, лагери, предавателни валове и други.

 

 

 

 

 

 

 

        Снимка направена под микроскоп, преди и след процеса на ревитализация. След пробег от 500 км. дефектът по повърхността на детайла е отстранен. Като резултат от процеса на ревитализация, върху работната повърхност се е формирала нова защитна металокерамична обвивка, притежаваща изключителна гладкост.